ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
240,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال
.org
300,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال
.net
390,000تومان
1 سال
390,000تومان
1 سال
390,000تومان
1 سال
.co
550,000تومان
1 سال
550,000تومان
1 سال
550,000تومان
1 سال
.xyz
350,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
.info
300,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال
.se
540,000تومان
1 سال
540,000تومان
1 سال
540,000تومان
1 سال
.me
650,000تومان
1 سال
650,000تومان
1 سال
650,000تومان
1 سال
.dev
450,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال
.app
500,000تومان
1 سال
500,000تومان
1 سال
500,000تومان
1 سال
.io
2,500,000تومان
1 سال
2,500,000تومان
1 سال
2,500,000تومان
1 سال
.pro
650,000تومان
1 سال
650,000تومان
1 سال
650,000تومان
1 سال
.in
350,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
.us
350,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains