سرور مجازی Nvme
VPS 2G NVMe
250,000/mo
  رم ۲ گیگ DDR4
  هارد ۳۰ گیگابایت
  پورت ۱ گیگابایت
  پهنای باند ۸۰ گیگ
  کشور آلمان / فنلاند
  سیستم عامل دلخواه
VPS 3G NVMe
300,000/mo
  رم ۳ گیگ DDR4
  هارد ۳۰ گیگابایت
  پورت ۱ گیگابایت
  پهنای باند ۹۰ گیگ
  کشور آلمان / فنلاند
  سیستم عامل دلخواه
VPS 4G NVMe
350,000/mo
  رم ۴ گیگ DDR4
  هارد ۴۰ گیگابایت
  پورت ۱ گیگابایت
  پهنای باند ۱۰۰ گیگ
  کشور آلمان / فنلاند
  سیستم عامل دلخواه
VPS 1G NVMe
150,000/mo
  رم ۱ گیگ DDR4
  هارد ۳۰ گیگابایت
  پورت ۱ گیگابایت
  پهنای باند ۷۰ گیگ
  کشور آلمان / فنلاند
  سیستم عامل دلخواه
VPS 500MB NVMe
100,000/mo
  رم ۵۰۰ مگابایت DDR4
  هارد ۳۰ گیگابایت
  پورت ۱ گیگابایت
  پهنای باند ۵۰ گیگ
  کشور آلمان / فنلاند
  سیستم عامل دلخواه